СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ

2.2.3.6.Химийн аргын боловсруулалтын хаягдлыг хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгахтай холбоотой харилцааг Монгол Улсын Шадар сайд, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

4.1.27."дахивар нөөц" гэж дахин ашиглагдах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглагдах хог хаягдлыг; 4.1.28."хог хаягдлын талаархи боловсрол" гэж хог хаягдлаас хүний эрүүл мэнд,

Булшлах уу, боловсруулах уу

Булшлах уу, боловсруулах уу. Г.Ганчимэг. 09:27:30. 0. Сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан автомашиныг зах зээлд өргөн нэвтрүүлэхээр дэлхийн улс орнууд өөр хоорондоо өрсөлдөж байна. Цахилгаан ...