ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 2

1. Төлбөр тооцоо 105 2. Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс зээл олгох гэрээ 110 3. Мөнгөн хадгаламжийн гэрээ 114 4. Банкны баталгаа болон батлан даалтын гэрээ 117 5.

Журнал загвар үүсгэх | Knowledge Base

Журнал загвар үүсгэх. Dayansoft ERP системийн цэс: Ерөнхий дэвтэр –> Журналын загвар. Энэ цонхонд байнга давтан хийгддэг журналын загвар үүсгэж, тухайн загварт ямар журналын бичилт хийгдэхийг ...

2022 ордны зурхай

Ихрийн орд 5/21-6/21. 2022 он ихрийн ордныхны хувьд өөртөө дүгнэлт хийх цаг үе. Энэ ордны хүмүүс дотоод дуу хоолойгоо сонсох хэрэгтэй гэж зурхай зөвлөжээ. Зурхайд өгүүлснээр, ихрийн ордныхны ...