Стандарт, хэмжил зүйн газар

6.7 Хэвлэлийн үйлдвэрийн инженерийн шугам сүлжээ, тоноглол, агааржуулалт, салхивч, гэрэлтүүлэг нь mns 4930:2000, mns 5002:2000, mns 5078:2001 ... 8.1.1 Ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, ...

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЛАВЛАХ

Цахилгаан систем, тоног төхөөрөмж, бусад бүрэлдэхүүн хэсгийг шалгах, хянах, турших УЧ 6. Цахилгаан хуваарилах самбарыг суурилуулах УЧ 7. Хүчитгэсэн цутгамал төмөр бетон тулгуур болон ...

БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ

Барилгын инженерийн аль нэг нь барилга байгууламжийн угсралтын мэргэшсэн байх, нөгөө нь барилга байгууламжийн угсралтын зөвлөх зэрэгтэй байх. Инженерийн хангамжийн инженерүүдийн аль нэг