C ХЭСЭГ: НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Уурхайн хаалтын үе шатны нөлөөлөлд ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөллүүд ба ХХБ, ХЧО мөн төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах уст …

Lecture 1

Lecture 1. ИЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС Лекц-1 ; ҮНЭЛГЭЭ 70 + 30 = 100 70 = 30 (бие даалт) +10 (идэвх) +30 (сорил 1,2) 30 = ерөнхий шалгалт ; 1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН АНГИЛАЛ, ИЛ АРГААР АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ Ашигт малтмалын ордыг ил аргаар ...

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:: "ХОТУ" ХХК . Төсөл хэрэгжих байршил:: Улаанбаатар хотоос баруун хойш 240 км-т, Дархан хотоос баруун урагш 240 км-т, Бүрэгхангай сумын төвөөс зүүн зүгт 54 км-т байрлаж байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал

"Элстэйн нуруу" барилгын чулуу, элсний ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах : 9. Төслийн байршил: Улаанбаатар хот Налайх дүүргийн нутагт хэрэгжинэ. 10. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг