Байгалийн нөөц-revised PDF | PDF

4. Нөхөн сэргээх зардал Уурхайн үйл ажиллагаа явуулсан ААН нь тухайн хөрөнгийн ашиглалтын төгсгөлд байгаль орчны нөхөн сэргээлт явуулах үүргийг хүлээдэг.

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал/ 2010 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр . Улаанбаатар хот . 1.

Хаалтын зардал " – Уурхайн хаалтын чиглэлээр авах арга хэмжээ тус бүрээр зардлыг тооцож, зардлыг хуримтлуулах, зарцуулах хуваарь гаргасан байна. ... хадгалах ба нөхөн сэргээх талбайд ...

Эвдэрсэн газрыг хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээх ажлыг хөдөө аж ахуйн үр тарианы хувьд таатай хөрс, цаг уурын нөхцөл бүхий бүс нутгууд болон нэг хүнд ногдох тариалангийн талбайн хэмжээ харьцангуй багатай, хүн ...

Ерөнхий з¿йл

2. "Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал"-ыг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ашиглалтын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг ...

Аюулгүй, хариуцлагатай уул уурхайг

Монгол Улсад уул уурхайн салбар цэцэглэн хөгжиж, улс орны эдийн засгийн гол хөшүүрэг болж буй өнөө үед бидний сэтгэлийг зовоож байгаа нэг зүйл бол байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн асуудал. Тэгвэл Сэлэнгэ аймгийн ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгэхэд гадаргыг хэлбэржүүлэх, хурдас чулуулгаар дүүргэх, шимт хөрсөөр хучих, ургамалжуулах гэсэн үе шаттай явуулдаг.

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /Уул уурхайн үйл ажиллагааны …

2. "Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал"-ыг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ашиглалтын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг ...

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

2. ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ЗОХИХ ХУВИЙГ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД БАЙГААГААС БУСАД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗОРИУЛАН ...

4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж …

amgalan avkhinsukh -нд 4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж буй туршлага ppt хэвлүүлэв. 4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж буй туршлага pptийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-10-р ...

Esan

Зэрэгцээ алтны уурхайн үйл ажиллагаанаас болж эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг чанартай, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй нөхөн сэргээхэд зарцуулах зардалыг үнэн зөв тооцоход оршино.

4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж …

Aagii Aagii -нд 4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж буй туршлага ppt хэвлүүлэв. 4 байгалийн нөөцийн ангилал,менежментийг зохион байгуулж буй туршлага pptийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-10-р ...