Clean Force 1400 PSI Electric High Pressure Washer

Жинхэнэ тойм . Үүнийг алдаа гарга: Цэвэр хүчний 1400 Даралт угаагч нь нүцгэн яс, нэвтрэх түвшний эд юм. 1400 пsi нь энэ даралтат угаагч нь зах зээл дээр хамгийн бага хүчдэлийн угаагчийн тухай юм.