ХААН Банк

ХААН Банк нь хүмүүсийн амьдралыг бодитой өөрчилж, нийгмийн сайн сайханд хувь нэмэр оруулах санхүүгийн шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэгч үндэсний хэмжээний тэргүүлэгч банк билээ.

Ном, гарын авлага

Ном, гарын авлага. Хүүхдийг Ивээх Сангаас эрхлэн гаргасан ном, тайлан, зөвлөмж, гарын авлагуудтай танилцаарай. Сургуулийн орчинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж

ГАРЫН АВЛАГА

ГАРЫН АВЛАГА Тэсэлгээний сургалтанд хамрагсадад ... малталт дахь хий агаарын холимог шпурын цэнэгтэй шууд харьцахгүй байгаа тохиолдолд, шатамхай хийн

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙ

гарын авлага бэлтгэн хэвлүүлж байгаагийн нэг нь «Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй»-н энэхүү товхимол юм. 1992 онд Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсанаар Үндсэн

Ном, гарын авлага

Ном, гарын авлага; ... эрхийн нөхцөл байдлын үнэлгээг 2018-2020 он хүртэлх Монгол Улс дахь хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн ерөнхий дүр зургийг тодорхойлохоор хийж гүйцэтгэлээ.

Вьетнам дахь Хятадын шүүхийн

Вьетнам дахь Хятадын шүүхийн шийдвэр, арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэх ... хүлээн зөвшөөрөв 2022 оны Хятад дахь АНУ-ын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх гарын авлага ...

ISO 9001 чанарын гарын авлага

Энэ хүн 9001 чанарын гарын авлага бэлтгэж байна Чанарын удирдлагын тогтолцоо стандарт. Энэ нь Ерөнхий менежерийн зөвшөөрсний дараа нийтлэгддэг. Үүнийг компьютер дээр хуваалцсан тул хүн бүр ...