Data mining гэж юу вэ?

Өгөгдөл боловсруулалт нь алгоритмийг ашиглан ажилладаг, компьютерийн өгөгдөл, өгөгдлийг хэрхэн яаж хийх, өгөгдөл доторхи янз бүрийн хэв маягийг олж илрүүлэх заавруудын багц юм.

Факторинг

Факторинг хэрхэн ажилладаг вэ? Факторингийн чанар нь бүрэн гүйцэд гурван гэрээт гүйцэтгэгчийн ажилд оршдог. Тэдгээрийн дараалал нь гэрээний нөхцлөөр тодорхойлогддог.

MonGeoCat

СИСТЕМ ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ? Энэхүү нэгдсэн систем нь цахим сүлжээний орчинд ажиллах бөгөөд үндсэн функцууд нь ArcGIS сервер програмд суурилсан …

MonGeoCat

СИСТЕМ ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ? Энэхүү нэгдсэн систем нь цахим сүлжээний орчинд ажиллах бөгөөд үндсэн функцууд нь ArcGIS сервер програмд суурилсан Системийн 2 бүрэлдэхүүн хэсэг Веб ГМС болон ...