Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгө гэдэг нь аж ахуй нэгж байгууллагын үндсэн үйл ажилгаанд нэг ба түүнээс дээш тайлант хугацаанд ашиглагдах оюуны хөрөнгө юм. А. Үнэн. Б.Худал. Худал. 200. үндсэн хөрөнгийг анх ...

Прогрессийн бодлогыг бодох

1. Бодлогын нөхцөлд прогресс гэдгийг шууд өгсөн байвал бодолт хөнгөн болно. Энд прогрессын ерөнхий гишүүний, нийлбэрийн, дараалсан 3 гишүүдийн хамаарлын томьёогоор асуудлыг шийдэх ...

Leg11 | PPT

Leg11. Сэтгэхүй - бодит ертөнцийн юмс болон үзэгдлийн холбоо уялдааг тусгах сэтгэцийн танин мэдэхүйн процесс. "Сэтгэхүй - хүний гадаад ертөнцөд болон мөн өөртөө дээд зэргээр баримжаалах ...

Булийн алгебрийн нөхцөл байдалд санаа зовохгүй байна уу?

Boolean функцийн үл хамаарах нөхцөлүүд юу вэ? Булийн алгебрийн үндсэн шинж чанарууд юу вэ? Boolean алгебраас K-map ямар давуу талтай вэ? Булийн алгебр дахь минтермүүд гэж юу вэ? Булийн функцэд минтерм ба макстерм гэж юу вэ ...

Нийлбэрийн шинжүүд

Нийлбэрийн шинжүүд Нийлбэр гэдэг бол хоёр ба түүнээс тоонуудыг нэг тоо болгон нэгтгэх арифметик үйлдэл. Нийлбэрт орж буй тоонуудыг нэмэгдхүүн харин тэдгээрийг нэгтгэсэн тоо буюу үр дүнг ...

Visual Basic 6 Tutorial

Visual Basic 6 Tutorial. Visual Basic is an event-driven programming language that belongs to the third generation of programming languages. It was initially released by …

Рекомбинант ДНХ технологи гэж юу вэ?

Англи хэл хоёр дахь хэл ... Дараа нь бусад нээлтүүд хийгдсэн бөгөөд өнөөдөр ДНХ-ийг дахин нэгтгэх хэд хэдэн арга бий. Хэд хэдэн эрдэмтэд эдгээр рекомбинант ДНХ-ийн процессыг боловсруулахад ...